MAHAR - Madhuban Academy of Hospitality Administration & Research
MADHUBAN ACADEMY OF HOSPITALITY ADMINISTRATION & RESEARCH
Contact : +91-135-2742500, +91-9012190002, +91-9012190003, +91-9012190004

Training & Placement

Ashok Khantwal
Ashok Khantwal
Diyam Gurung
Diyam Gurung
Indra Singh Bisht
Indra Singh Bisht
Manish Negi
Manish Negi
Priyanshu
Priyanshu
Rakesh
Rakesh
Sunil Singh
Sunil Singh
MAHAR - MADHUBAN ACADEMY OF HOSPITALITY AND ADMINISTRATION
Go Top