MAHAR - Madhuban Academy of Hospitality Administration & Research
MADHUBAN ACADEMY OF HOSPITALITY ADMINISTRATION & RESEARCH
Contact : +91-135-2742500, +91-9012190002, +91-9012190003, +91-9012190004

Training & Placement

Akash Thapa
Akash Thapa
Ashish Rai
Ashish Rai
Basant Thapa
Basant Thapa
Bhim Kumari
Bhim Kumari
Mudit Saxena
Mudit Saxena
Preetam Singh
Preetam Singh
Sagar Ranabhat
Sagar Ranabhat
Bhabin Singh Lama
Bhabin Singh Lama
Arbaz
Arbaz
Deepak Kumar
Deepak Kumar
Rahul Kharbanda
Rahul Kharbanda
Sandeep Rawat
Sandeep Rawat
Vijay Prakash Joshi
Vijay Prakash Joshi
Arun Rawat
Arun Rawat
Sandeep Sen
Sandeep Sen
MAHAR - MADHUBAN ACADEMY OF HOSPITALITY AND ADMINISTRATION
Go Top